BAG Panden met bouwlagen en bouwjaren

Een kaart met BAG panden binnen de grens van de gemeente Rotterdam met laagste en hoogste bouwlaag en bouwjaar, gebaseerd op de GBK (peildatum 1-3-2013)

Bij het samenstellen van dit bestand met panden van Rotterdam met daaraan gekoppeld het aantal bouwlagen en het bouwjaar is gebruik gemaakt van een database met adressen (met bouwlaag en bouwjaar). Dit gaat in meer dan 99 % van de gevallen goed. Bij een klein aantal levert het vreemde situaties op zoals: Bij een woning gelegen boven een poort (en met de ingang boven de poort) zijn de x/y coördinaten van deze woning gekoppeld aan de rijbaan onder de poort gelegen. Deze rijbaan beslaat soms het gehele binnenterrein; Soms liggen de x/y coördinaten net buiten een pand (bijvoorbeeld omdat de voorgenomen rooilijn later naar achteren is geschoven). Dit moet door ons gecorrigeerd moeten worden maar dat is in sommige gevallen nog niet gebeurd. Hierdoor krijgt bv. een vlak Voetpad de data van een woning toegekend.

Veldnamen verklaard min_laagst = minimum laagste bouwlaag, max_hoogst = maximum hoogste bouwlaag, max_bouwjr = maximum bouwjaar.

Data en hulpbronnen

Extra Informatie

Veld Waarde
Bron http://www.rotterdam.nl/landmeten
Auteur a.vanderven@rotterdam.nl
Beheerder ma.groothuizen@rotterdam.nl
Versie 1.0