Bodemonderzoeken Rijnhaven

Onderzoek uit 2008. Waterbodemonderzoek uitgevoerd in 2008 ten behoeve van de demping en sanering van een deel van de Rijnhaven te Rotterdam

Bijgaande rapportages (Demping Rijnhaven en Sanering Rijnhaven) wordt u ter informatie aangeboden. Gebruik van de in de rapportage opgenomen informatie is geheel voor eigen rekening en risico. De aanbestedende dienst is niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat als gevolg van het gebruik van het rapport.

zie ook http://dcmr.gisinternet.nl/#

Kijk op http://stadshavensrotterdam.nl/deelgebieden/rijn-maashaven voor meer informatie over de aanbesteding.

Data en hulpbronnen

Extra Informatie

Veld Waarde
Auteur Gemeente Rotterdam