Burgerlijke Stand Rotterdam, huwelijksakten 1811-1935

Inhoudelijke informatie:

Index op de registers van de Burgerlijke Stand Rotterdam, huwelijksakten over de jaren 1811-1935. De set heeft 245846 records. Deze index op de gegevens van de Burgerlijke Stand Rotterdam, huwelijksakten is gemaakt in de periode 2000-2015 door medewerkers en vrijwilligers van het Stadsarchief Rotterdam (http://www.stadsarchief.rotterdam.nl). De data worden gepubliceerd via Digitale Stamboom (DS) (http://www.digitalestamboom.nl) en WieWasWie (http://www.wiewaswie.nl)

Gebruikte standaard:

geen

Verwijzing naar bron:

Burgerlijke Stand Rotterdam, huwelijksakten. Beheerd door het Stadsarchief Rotterdam, onder code NL-RtSA_999-06

Achtergrond (context) van de bron:

Sinds 1811 is iedereen verplicht bij de burgerlijke overheid (op het stadhuis) aangifte te doen van geboorte, huwelijk en overlijden. De Burgerlijke Stand als overheidsadministratie heeft als doel inzicht in en zekerheid te verschaffen ten aanzien van de burgerlijke staat van personen. Hiertoe worden o.a. de akten geboorte, huwelijk en overlijden opgesteld. Deze akten worden na verloop van tijd overgebracht naar het Stadsarchief Rotterdam en zijn dan openbaar. Deze akten zijn dan voor iedereen raadpleegbaar. De termijn waarna de akten openbaar worden is voor huwelijksakten 75 jaar.

Data en hulpbronnen

Extra Informatie

Veld Waarde
Auteur Stadsarchief Rotterdam
Beheerder Daniel van Bokhoven
Datum aanmaak 22-sep-2015
Datum upload 12-nov-2015
Versie 2