Kadastrale Data 1832

Inhoudelijke informatie:

De Kadastrale Data 1832 bestaat uit een percelen en gebouwenlaag. In de lagen zijn alle kadastrale gemeenten opgenomen die binnen de gemeentegrenzen van het huidige Rotterdam liggen. Het gaat om de kadastrale gemeenten: Charlois, Delfshaven, Hillegersberg, Hoogvliet, IJsselmonde, Katendrecht, Kralingen, Overschie, Rotterdam, Pernis en Schiebroek. Niet opgenomen zijn Hoek van Holland en Nesseland. Naast de lagen bevat deze data ook de gegevens afkomstig uit de Oorspronkele Aanwijzende Tafels (OAT's). De inhoud van de OAT's is per gemeente ook toegevoegd als csv bestand. zie voor de inhoud van deze sets het lees mij bestand, de tabbladen structuur data_csv en inhoud_csv

De vectorbestanden zijn vervaardigd door George Buzing van het Gemeentearchief Delft en Johan Feikens (voor de gemeenten Hoogvliet, Pernis, Schiebroek en IJsselmonde). De perceelsgegevens uit de Oorspronkelijk Aanwijzende Tafels (OAT’s) zijn ingevoerd door medewerkers van het Stadsarchief Rotterdam (afdeling projecten) http://www.stadsarchief.rotterdam.nl en Peter van der Meer van de Fryske Akademy (voor de gemeenten Hoogvliet, Pernis en Schiebroek). De ESRI Geodatabase is vervaardigd door de Fryske Akademy. http://www.hisgis.nl/hisgis/gewesten/rotterdam

Gebruikte standaard:

Geen

Verwijzing naar bron: Nationaal Archief, Den Haag, Minuutplans en Verzamelplans van het Kadaster Zuid-Holland, District Rotterdam, nummer toegang 4.KADOR-R en Nationaal Archief, Den Haag, Microfiches Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels Kadaster, Districten 's-Gravenhage en Rotterdam, nummer toegang 4.KADOR-OAT

Achtergrond (context) van de bron:

Kadaster 1832:

De basislaag uit 1832 bestaat uit de oudste cartografisch betrouwbare bezitsregistratie per perceel, namelijk die van het kadaster. Een instelling uit de tijd van Napoleon, opgezet om een eerlijke grondslag te verkrijgen voor het heffen van grondbelasting. De eerste Nederlandse kadasterkaarten dateren uit 1812 en 1813. Omdat de opmeting voor het hele land bijna twintig jaar in beslag nam, kon het kadaster pas in 1832 in werking treden. De kadasterkaarten zijn digitaal nagetekend en in een coördinatenstelsel geplaatst, waardoor ze op alle topografische kaarten passen. Vervolgens zijn aan elk perceel de bijbehorende gegevens over eigenaren, gebruik en waarde anno 1832 gehangen. Voor het gebied van de (huidige) gemeente Rotterdam zijn op die manier 101 kadasterkaarten verwerkt met in totaal ruim 38.000 percelen. Voor deze bron bestaat een broncommentaar in de serie Broncommentaren 3: Bronnen betreffende de registratie van onroerend goed in de negentiende en twintigste eeuw, onderdeel De kadastrale legger en aanverwante bronnen, 1812-1990 door P. Kruizinga. Zie: http://resources.huygens.knaw.nl/broncommentaren/retro

Percelenlaag:

In deze laag zijn alle percelen te vinden die voorkomen op de kaarten of minuutplans van 1832, eventueel ingekleurd naar grondgebruik. Voor ieder perceel is informatie opgenomen uit de Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels van 1832 (registers met perceelinformatie).

Gebouwenlaag:

In deze laag worden alle gebouwen weergegeven die voorkomen op de kadastrale kaarten of minuutplans van 1832. Informatie over de eigenaar is beperkt overgenomen uit de laag percelen van 1832. Voor het raadplegen van de kwalitatieve waarde van de gebouwen is een aparte laag gemaakt waarin de klasse van waardering in een oplopende kleur van blauw naar rood is weergegeven. De rode kleur staat dan voor een hoge waardering.

Data en hulpbronnen

Extra Informatie

Veld Waarde
Auteur Stadsarchief Rotterdam
Beheerder Ronald Rommelse
Datum aanmaak 25-jun-2015, 14-12-2016
Datum upload 15-12-2016
Versienummer 2