milieutechnisch bodemonderzoek

Op Rotterdam Open data kunt u gegevens van milieu hygiënisch bodemonderzoek binnen de gemeente Rotterdam downloaden. Het betreft een ZIP bestand met gegevens die in samenwerking met de DCMR zijn verzameld. In het ZIP bestand is per locatie, voor alle locaties binnen de gemeente Rotterdam een xml bestand aanwezig in het SIKB0101 formaat. Het betreft hier een momentopname van een dynamische gegevensverzameling van januari 2016. De gegevensverzameling wordt jaarlijks geactualiseerd. Meer informatie over dit uitwisselingsformaat kunt u vinden op: http://www.sikb.nl/sikb0101

De gegevens hebben betrekking tot bodemonderzoekslocaties, getoetste rapporten en besluiten. Deze gegevens betreffende locaties, besluiten en rapporten worden geregistreerd en onderhouden door de DCMR (Milieudienst Rijnmond).

Van een deel van de bodemonderzoeksrapporten zijn de detailgegevens aanwezig van de bodemonderzoeken. Het betreft hier meetpunt, filter, boorbeschrijvingen, analysegegevens e.d. Deze gegevens worden beheerd door de dienst stadsontwikkeling van de gemeente Rotterdam. Tot 2008 zijn deze gegevens grotendeels handmatig ingevoerd. Na 2008 is dit deels handmatig en deels geautomatiseerd gebeurd. In 2010 is vanwege de hoge kosten gestopt met de handmatige invoer van bodemonderzoeksgegevens en zijn alleen nog detailgegevens toegevoegd aan bodemonderzoeksrapporten die digitaal in het SIKB formaat beschikbaar waren. Het betreft hier merendeels detail gegevens van bodemonderzoek wat is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Rotterdam.

Nota bene:

(detail) gegevens van een bodemonderzoek betreffen een momentopname. Gegevens die niet meer van toepassing zijn als gevolg van (insitu)bodemsanering of anderszins vergraven van de ondergrond zijn NIET uit de gegevensverzameling verwijderd.

Indien er verschillen bestaan tussen de detailgegevens in het getoetste bodemrapport en de gegevens zoals deze in deze digitale gegevensverzameling aanwezig zijn, zijn de detail gegevens zoals deze in het bodemrapport opgenomen leidend.

De gemeente Rotterdam biedt deze gegevensverzameling aan als service en is niet aansprakelijk voor onjuistheden in de gegevensverzameling en bewerkingen en (mis)interpretatie van de gegevens door derden.

Bij publicatie van de gegevens of bewerkingen hiervan dient een duidelijke verwijzing aanwezig te zijn naar de gebruikte brongegevens op Rotterdam Opendata.

De gemeente Rotterdam is niet aansprakelijk voor het ontbreken van gegevens

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend

Data en hulpbronnen

Extra Informatie

Veld Waarde
Auteur Peter Dorsman
Beheerder Peter Dorsman