Rijnhaven hoogtebestand

Hoogtebestand van de Rijnhaven en omgeving

Bijgaand bestand wordt u ter informatie aangeboden. Gebruik van de in de rapportage opgenomen informatie is geheel voor eigen rekening en risico. De aanbestedende dienst is niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat als gevolg van het gebruik van het bestand.

Kijk op http://stadshavensrotterdam.nl/deelgebieden/rijn-maashaven voor meer informatie over de aanbesteding.

Data en hulpbronnen

Extra Informatie

Veld Waarde