Straatroven

Overzicht van straatroven in Rotterdam vanan januari 2011 - september 2012.

Bijsluiter Deze gegevens zijn afkomstig uit het bedrijfsprocessensysteem van de eenheid Rotterdam. Alleen data worden in dit bestand ontsloten die zoveel mogelijk eenduidig zijn. Echter bepaalde elementen kunnen voor meerdere vormen van duiding vatbaar zijn. Mocht u vragen hebben neemt u dan contact op met naam contactpersoon hogeschool. Deze persoon kan u in contact brengen met de verantwoordelijken binnen de politie. De gegevens zijn over de jaren 2012 en 2013. Hierbij zijn alleen de gegevens vastgelegd die vallen onder de volgende landelijke definitie gehanteerd door de politie van straatroof:

Dader gebruikt doelgericht en met opzet voorafgaand of tijdens de diefstal, geweld tegen hun slachtoffer, om in het bezit te komen van enig goed of om de afgifte van dergelijk goed af te dwingen. Hieronder vallen ook de berovingen gepleegd in een lift, galerij,binnenstraat, portiek of trapportaal.

Mocht u door de combinatie van data en andere open bronnen relevante verbanden waarnemen dan zouden wij als politie daar graag gebruik van maken. Ook in dat geval wordt u verzocht contact op te nemen met de naam contactpersoon.

Data en hulpbronnen

Extra Informatie

Veld Waarde
Auteur Paul de Kruijf
Beheerder Peter Conradie