tellingen_GDW

Telcijfers per locatie ten behoeve van het vrachtverbod 's-Gravendijkwal e.o. Dit verbod is op 1-1-2015 ingegaan.

Data en hulpbronnen

Extra Informatie

Veld Waarde
Auteur Gemeente Rotterdam, SO Verkeer en Vervoer
Beheerder Jerre Sturm