102 datasets gevonden

 • Het rioolsysteem van Rotterdam Populair

  Rioolsysteem Rotterdam
 • Parkeergarages Gemeente Rotterdam Populair

  Deze dataset heeft geen beschrijving

 • Webservice Beheer Buitenruimte

  Gegevens uit het Beheersysteem voor de Buitenruimte worden als lagen aangeboden in de WMS/WFS service (zie hieronder). De informatie wordt rechtstreeks uit de database getoond....
 • Historische persoonsgegevens

  In de open data portal van het Stadsarchief Rotterdam staan zogenaamde NTI’s (Nadere Toegang per Inventarisnummer). Gekozen is om alle NTI’s die verwijzen naar een...
 • Straatnamen van Rotterdam

  Inhoudelijke informatie: Rotterdamse bestaande en verdwenen straatnamen zoals vastgesteld door de colleges van burgemeester en wethouders, met achtergrondinformatie. De...
 • Apps dataset

  Cartography data of Rotterdam port to Apps project
 • Parkeervak statussen

  Informatie over de status van de parkeervakken langs de Kruiskade, Kruiskadehof en Karel Doormanstraat in Rotterdam.
 • Kadastrale Data 1832

  Inhoudelijke informatie: De Kadastrale Data 1832 bestaat uit een percelen en gebouwenlaag. In de lagen zijn alle kadastrale gemeenten opgenomen die binnen de gemeentegrenzen...
 • milieutechnisch bodemonderzoek

  Op Rotterdam Open data kunt u gegevens van milieu hygiënisch bodemonderzoek binnen de gemeente Rotterdam downloaden. Het betreft een ZIP bestand met gegevens die in...
 • Onderzoek Uitbreiding Milieuzone

  De gemeente Rotterdam wil de effecten van de invoering/uitbreiding van de milieuzone personenauto's, bestelverkeer en vrachtverkeer inzichtelijk maken. Deze dataset bevat alle...
 • Webservice Strooiroutes Rotterdam

  Strooiroutes Rotterdamse Wijken voor gladheidsbestrijding. In blauw aangegeven de hoofdroutes, in rood de fietsroutes. Beschikbaar als WMS service. Het URL dat gebruikt moet...
 • tellingen_GDW

  Telcijfers per locatie ten behoeve van het vrachtverbod 's-Gravendijkwal e.o. Dit verbod is op 1-1-2015 ingegaan.
 • Luchtfoto Rotterdam 2015 Populair

  Luchtfoto gemeente Rotterdam 2015. Opgenomen in 12 maart 2015 door het luchtfotobedrijf Geocart. De foto wordt aangeboden in het JPEG2000 formaat, dat onder andere te gebruiken...
 • 350

  Deze dataset heeft geen beschrijving

 • Stadsarchief Rotterdam Populair

  Het Stadsarchief heeft in augustus 2015 een aantal datasets geplaatst. http://www.stadsarchief.rotterdam.nl/vraagbaak/open-data Het Stadsarchief beheert echter veel meer...
 • Luchtmeetnetdata Populair

  Bij de DCMR zijn alle data beschikbaar die nodig zijn voor luchtkwaliteitsonderzoek. Zowel meetgegevens van het eigen DCMR Luchtmeetnet als (bewerkte) data van derden.
 • Milieu in de regio Rotterdam 2013

  In deze dataset staan de afzonderlijke indicatoren en onderliggende cijfers die horen bij het rapport 'Het milieu in de regio Rotterdam 2013' van het samenwerkingsverband...
 • Milieudienst (DCMR)

  Gegevens over milieubelasting in Rijnmondgebied, beschikbaar gesteld door DCMR.
 • Bodem

  Informatie over bodem: bodemkwaliteit, bodemonderzoeken, verdachte locaties, ondergrondse tanks, baggerspecielocaties.
 • Geluid

  Informatie over geluid
U kunt ook het register raadplegen met behulp van de API (see API documentatie).