2 datasets gevonden

Organisaties: DCMR Milieudienst Rijnmond Formats: XLS

  • Luchtmeetnetdata Populair

    Bij de DCMR zijn alle data beschikbaar die nodig zijn voor luchtkwaliteitsonderzoek. Zowel meetgegevens van het eigen DCMR Luchtmeetnet als (bewerkte) data van derden.
  • Milieudienst (DCMR)

    Gegevens over milieubelasting in Rijnmondgebied, beschikbaar gesteld door DCMR.
U kunt ook het register raadplegen met behulp van de API (see API documentatie).