18 datasets gevonden

Formats: ZIP

  • Het rioolsysteem van Rotterdam Populair

    Rioolsysteem Rotterdam
  • Milieu in de regio Rotterdam 2013

    In deze dataset staan de afzonderlijke indicatoren en onderliggende cijfers die horen bij het rapport 'Het milieu in de regio Rotterdam 2013' van het samenwerkingsverband...
  • Milieudienst (DCMR)

    Gegevens over milieubelasting in Rijnmondgebied, beschikbaar gesteld door DCMR.
  • Bodem

    Informatie over bodem: bodemkwaliteit, bodemonderzoeken, verdachte locaties, ondergrondse tanks, baggerspecielocaties.
  • Hoogtebestand Rotterdam 2012

    Het Hoogtebestand Rotterdam bestaat uit een Lidar puntenwolk van alle objecten van de buitenruimte van Rotterdam. Het onderhavige bestand bevat alle objecten op een resolutie...
  • Rijnhaven Stedenbouwkundig Matenplan

    De stedenbouwkundige Matenplannen van het ECC, Seatlle, Boston en het Wilhelminaplein
  • Peilkaarten Rijnhaven

    Peilkaarten van de Rijnhaven. Bijgaande rapportage (Rijnhaven) wordt u ter informatie aangeboden. Gebruik van de in de rapportage opgenomen informatie is geheel voor eigen...
  • Hoogtebestand Rotterdam 2014 totaal

    Hoogtebestand 2014 Rotterdam totaal. Er is gekozen voor TIF formaat (met hoogte tov NAP en 1 meter resolutie). Alleen het stedelijke gebied tot en met Hoogvliet. Voor meer...
  • Hoogtebestand Rotterdam 2014 maaiveld

    actuele maaiveldhoogteinformatie van de gemeente Rotterdam. Er is gekozen voor TIF formaat (met hoogte tov NAP en 1 meter resolutie). Alleen het stedelijke gebied tot en met...
  • Rijnhaven Kademuren

    Bestanden met dwarsdoorsnedes van de kademuren van de Rijnhaven. De bestanden beginnend met OK zijn de overzichtsbestanden. Tevens is hieronder het rapport over de...
  • Rijnhaven buitenruimte objecten

    Objecten in de buitenruimte rondom de Rijnhaven. In het .zip bestand zijn ook o.a. shape bestanden te vinden. Bijgaande bestanden worden u ter informatie aangeboden. Gebruik...
  • Rotterdam 3D bestanden

    De bestanden worden aangeboden in het City GML-format. Geography Markup Language (GML) is een door OGC opgestelde XML structuur dat vooral geschikt is voor geografische...
  • Politiebureau's in Rotterdam

    adresgegevens van politiebureau's in Rotterdam en omgeving
  • P R locaties en gebruik

    Het bestand bevat alle Park en Ride (P R) locaties in de stadsregio Rotterdam. De capaciteit en het gebruik van de locaties in de stadsregio wordt een keer per half jaar...
  • fietsknooppunten

    De locaties/nummers van de fietsknooppuntensysteem in Rotterdam. Voor meer informatie over het systeem, zie http://www.fietseninregiorotterdam.nl/
  • Verkeersdata A13

    De set bevat mobiliteitsmetingen die gedaan zijn op de A13 in het jaar 2011. De meetwaarden zijn afkomstig van lussen in het asfalt waarmee zowel de snelheid als de intensiteit...
  • Nationale Enquete Arbeidsomstandigheden Regio Rijnmond

    De Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) is een grootschalige enquête onder werknemers in Nederland. Dit zijn de resultaten voor de regio Rijnmond uit 2008, 2009 en 2010.
  • Nai_2012

    Deze dataset heeft geen beschrijving

U kunt ook het register raadplegen met behulp van de API (see API documentatie).