Rijnhaven

Deze groep bevat data die beschikbaar wordt gesteld in het kader van de aanbesteding concessie Gebiedsontwikkeling Rijnhaven.

Onderstaande data en rapportages wordt u ter informatie aangeboden. Gebruik van de data en de in de rapportage opgenomen informatie is geheel voor eigen rekening en risico. De aanbestedende dienst is niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat als gevolg van het gebruik van de data en de rapporten.

Voor meer informatie zie http://stadshavensrotterdam.nl/deelgebieden/rijn-maashaven/.