NDW

Binnen NDW werken verschillende overheden intensief samen aan de ontwikkeling van een databank voor wegverkeersgegevens. En aan een effectieve inzet van deze gegevens bij verkeersmanagement en verkeersinformatie. Hierdoor kan de weggebruiker voor en tijdens de reis beter geïnformeerd worden en kunnen de wegbeheerders de doorstroming op het wegennetwerk optimaliseren.