Sense OS

Sensoren maken technologie slimmer, doordat ze belangrijke informatie over de omgeving en situatie beschikbaar maken. Maak ook jouw applicaties context aware, door ze te voeden met data uit verschillende openbare en persoonlijke bronnen.