3 datasets gevonden

  • Milieu in de regio Rotterdam 2013

    In deze dataset staan de afzonderlijke indicatoren en onderliggende cijfers die horen bij het rapport 'Het milieu in de regio Rotterdam 2013' van het samenwerkingsverband...
  • Milieudienst (DCMR)

    Gegevens over milieubelasting in Rijnmondgebied, beschikbaar gesteld door DCMR.
  • Bodem

    Informatie over bodem: bodemkwaliteit, bodemonderzoeken, verdachte locaties, ondergrondse tanks, baggerspecielocaties.