6 datasets gevonden

 • Luchtmeetnetdata Populair

  Bij de DCMR zijn alle data beschikbaar die nodig zijn voor luchtkwaliteitsonderzoek. Zowel meetgegevens van het eigen DCMR Luchtmeetnet als (bewerkte) data van derden.
 • Milieu in de regio Rotterdam 2013

  In deze dataset staan de afzonderlijke indicatoren en onderliggende cijfers die horen bij het rapport 'Het milieu in de regio Rotterdam 2013' van het samenwerkingsverband...
 • Milieudienst (DCMR)

  Gegevens over milieubelasting in Rijnmondgebied, beschikbaar gesteld door DCMR.
 • Bodem

  Informatie over bodem: bodemkwaliteit, bodemonderzoeken, verdachte locaties, ondergrondse tanks, baggerspecielocaties.
 • Geluid

  Informatie over geluid
 • Luchtkwaliteit

  Informatie over luchtkwaliteit